TEL : 0 222 230 84 74
GSM : 0 505 347 47 35
Mesnevi Hikayeleri İle İyileşme
ÖNCE KARŞIDAKİNİ DİNLE
Kuyumcu ve Terazisi
Duyurular
Cinsellik nedir?
DEPRESYON NEDİR?
ERKEKLERDE ERKEN BOŞALMA
NLP Nedir?
NLP'nin 6 Sütunu-ilkesi
KOÇLUK NEDİR?
YAŞAM KOÇLUĞU
KADINDA CİNSEL İLİŞKİ KORKUSU ve VAJİNUSMUS (VAJİNAL AĞRI)
Etkin İletişim Kurmak
Evlilik ve Eşler Arası İlişki
Yaşam Koçluğu
HAYAT BİR YAP-BOZ’A BENZER…
KARAKTERİMİZE TAKTIĞIMIZ MASKELER
Yaşam koçluğu nedir?
YAZILARIM
EVHAM HASTALIĞI ve BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ
Özgürlükleri kısıtlayan devlet demokrat olamaz
Dini takıntısı olanlar
ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU
OBEZİTE NEDİR?
OBSESİF-KOMPULSİF (EVHAM) HASTALIĞI
PANİK BOZUKLUĞU
PSİKİYATRİ'DE İLAÇ KULLANIMI
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR, OTİZM.
TIRNAK YEME VE PARMAK EMME
Televizyon ve Çocuk
Ruhsal Hastalıklarda Tedavi
Ruh Sağlığı Nedir?
Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni
PSİKOLOJİ NEDİR?
Ailede iletişim ve Anne-Baba Tutumu
ÖFKE VE ÖFKE KONTROLÜ-
OKUL KORKUSU
OBSESİF-KOMPULSİF (EVHAM) HASTALIĞI
MADDE BAĞIMLILIĞI
Logoterapi (Anlamkazanım tedavisi)
Konuşma bozuklukları:
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
KARDEŞ KISKANÇLIĞI
Geciken Özür
Evlilik ve Eşler Arası İlişki
ERKEN BOŞALMA
Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
DERS ÇALIŞMA VE BAŞARI YÖNTEMLERİ
DEPRESYON
DEMANS/BUNAMA NEDİR?
ÇOCUKLUK DÖNEMİ RUHSAL SORUNLAR
Çocuk ve cinsellik
BİPOLAR DUYGUDURUM BOZUKLUĞU
Anne-Baba Figürü Davranış ve Tutum
HİPERAKTİF ÇOCUK
Çocuğumuzda olumlu tutum elde etme
GÖREBİLMEK
Hastalar İçin Bilgiler
Aile İçi Şiddet
Boşanma ve Aile
Eşler Arasında Sorunlar
ANKSİYETE-KAYGI NEDENLERİ
ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU NEDİR?
Kategoriler

PANİK BOZUKLUĞU

PANİK BOZUKLUĞU

 

l“Kalbim birden çok hızlı çarpmaya başladı, göğsümde bir sıkıntı oldu ve derin nefes alamadım. Tüm vücudum uyuştu, terledim boğulacakmış gibi oldum. Kalp krizi geçirdiğimi düşündüm, ölüm korkusu tüm benliğimi sardı. O günden beri sürekli sağlık kuruluşlarına ve acile gidiyorum.”

 

Panik bozukluğu, ani olarak, beklenmedik bir anda ve yerde ortaya çıkan ve “panik atağı” olarak adlandırılan yaşantılarla kendini gösteren bir hastalıktır. Ölüm korkusu, delirme korkusu ve kontrolünü kaybedeceği kaygısı... Bu tablo panik Bozukluğu olarak adlandırılır.

lBütün insanlarda kendini bir dış tehdit ya da tehlike karşısında hissettikleri zaman otomatik olarak bazı bedensel tepkiler ortaya çıkar.

lKalp atışı artar, solunum sayısı artar, yüz bölgesinde damarlar daralır (yüzde solukluk-uyuşma) kanın bir kısmı kaslara gider. Sindirim sistemi damarları da daralır, midede rahatsızlık, tokluk hissi ve bulantı görülür. Ağız kuruluğu gelişir.

lPanik atağında kişi herhangi bir tehdit ya da tehlike olmaksızın sanki böyle bir durum varmış gibi tepki verir. Bu bir “yanlış alarm” reaksiyonudur.

lGeçirilen bir panik atak ardından tekrar atak geçirme kaygısına “beklenti anksiyetesi” denir. Bu durum kaçınma davranışı, alkol ve ilaç bağımlılığına kaynak oluşturur

 

Üç değişik tipte;1)Beklenmedik panik ataklar

2)Tetikleyici etkene bağlı olmayan

3)Tetikleyici etkene bağlı olabilen

 

lPanik bozukluğu ilaç tedavisine oldukça iyi yanıt verir, ancak ilaçla sağlanan iyileşmenin psikoterapiyle de pekiştirilmesi gerekmektedir. Böylece panik atağı konusunda bilgilenmek, panik atağı sırasında görülen aşırı soluk alıp vermeyi kontrol edebilmek, gevşeme ve üzerine gitme alıştırmaları ile rahatlamak mümkün olabilecektir.

 

lBir panik atağı sırasında aşağıda sıralanan belirtiler görülür:

lÇarpıntı

lGöğüs ağrısı

lNefes darlığı ya da boğulacakmış gibi olma

lTerleme

lTitreme ya da sarsılma

lBulantı ya da karın ağrısı

lÜşüme, ürperme ya da ateş basmaları

lUyuşma ve karıncalanmalar

lBaş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma

lGerçekdışılık duyguları ya da benliğine yabancılaşma

lÖlüm korkusu

lKontrolünü kaybedeceği ya da delireceği korkusu

lBu belirtilere bir tehlike beklentisi veya sonunun geldiği düşüncesi ve atağın ortaya çıktığı ortamdan kaçma dürtüsü de çoğu kez eşlik eder.

lBir panik atağı sırasında bu belirtilerin hepsi görülmeyebilir. Hastalığın süreci yukarıda sıralanan bedensel ve duygusal belirtilerin şiddetli bir korku ve huzursuzluk ile birlikte oluşudur.

lPanik Bozukluğu tanılı hastaların %75-80’i kadındır. Toplum içinde görülme sıklığının %1,5–3,5 arasında olduğu öne sürülür.

l    Tipik bir panik atağı dakikalarla sınırlıdır. Çoğunlukla 5–10 dakika veya 20–30 dakika ya da ender olarak bir veya birkaç saat sürebilir.

lPanik ataklarının sıklık ve şiddeti değişkendir. Sözgelimi bazı kişilerde ortalama haftada bir ya da daha sık görülürken, bazıları haftalar hatta aylar boyunca hiçbir atak geçirmeyebilirler. Hastalığın olağan seyri kronik fakat inişli çıkışlıdır.

Panik atağı ile başvuran hasta, korkusunu genellikle şiddetli olarak tanımlar ve kontrolünü kaybedeceğini, delireceğini ya da öleceğini düşündüğünü söyler. Özellikle çarpıntı, göğüs ağrısı, göğüste sıkıntı hissi, boğulacakmış gibi olma, nefes darlığı gibi yakınmaları nedeniyle bir kalp krizi geçirdiğini zanneder.

Hastaların %60–70’inde atak öncesi yılda bir yaşam olayı saptanır. En sık kendi ve yakınlarının sağlığıyla ilgili yaşam olayları vardır. Ölüm-ayrılık-evlilik sorunları-iş ya da maddi sorunlar

 

Panik Bozukluğu’nun özellikleri

lÇok sık acile ve sağlık kuruluşlarına başvurma

lÇok sık ve gereksiz tetkik yaptırma

lAtakların akşam ve bahar aylarında alevlenmesi

lAlkol içmeye yatkınlık

lAlkole ve bağımlılık yapıcı ilaçlara düşkünlük

l“Pasaj, sinema, asansör türü kapalı ortamlara ve kalabalık yerlere tek başıma giremiyorum, yanımda çocukta olsa biri olsun istiyorum. Tek başına sokağa çıkamıyorum arada bunu denesem de hep panikleyip geri dönüyorum. Sıradan işlerim için birine bağımlı olmak beni çok üzüyor”

Panik Bozukluğunda Tedavi

A)İLAÇ TEDAVİSİ

1)Depresyon giderici ilaçlar

2)Anksiyete giderici ilaçlar

3)Bazı kalp ilaçları(B-blokörler)

 

B)PSİKOTERAPİ

1)Davranışçı Yaklaşım

Aşırı soluk alıp vermenin kontrolü: Panik atağı sırasında görülen nefes zorluğu kişiyi zorlar ve önlem olarak aşırı soluk alıp verme olur. Bu durum panik atağı tetikleyebilir. Aşırı soluk alıp vermenin kontrolü panik atakla başa çıkmada değerli bir yöntemdir.

Kas gerginliğinin giderilmesi

Üzerine gitme alıştırması

2)Bilişsel Yaklaşım

 

PANİK BOZUKLUĞU

lKALP HASTALIĞI DEĞİLDİR

l ÖLÜME YOL AÇMAZ

l AKIL HASTALIĞI DEĞİLDİR VE AKIL HASTALIĞINA DÖNÜŞMEZ

lPANİK BOZUKLUKLARINDA KONTROL DIŞI DAVRANIŞ GELİŞMEZ,

lAtak geçirme korkusuyla kaçınma davranışlarının gelişmesine izin vermeyiniz. TEMEL İLKE; Hastalıktan önce neler yapıyorsanız aynısını yapmayı sürdürmek olmalıdır.

lİlaç tedavisi atak sayı süre ve şiddetini belirgin olarak azaltır. Ancak ilaçlar dışında; BİLGİLENMEK, SOLUK ALIP VERME KONTROLÜ, ÜZERİNE GİTME hastalıkla başa çıkmada önemlidir.

lPanik atakları yineleyici doğadadır, herhangi bir mekân ve zamanda aniden ortaya çıkabilir. Tedavi sürer ve iyiye giderken bile arada atak yaşabilir.

lAtak belirtilerinin en yoğun yaşandığı süre genelde ilk 10 dakikadır. Bu süre bir sağlık kuruluşuna gitmek için gerekenden kısadır. Hastalıkla savaşırken gereksiz sağlık kuruluş başvurularından kaçının

lPanik atağı geçirme korkusuyla ilaçları doktor önerisi dışında ve dozda kullanmayın. Atağın sıkıntısından kurtulmak için alkol içmeyin ve tıp dışı yöntemlere başvurmayın.