TEL : 0 222 230 84 74
GSM : 0 505 347 47 35
Mesnevi Hikayeleri İle İyileşme
ÖNCE KARŞIDAKİNİ DİNLE
Kuyumcu ve Terazisi
Duyurular
Cinsellik nedir?
DEPRESYON NEDİR?
ERKEKLERDE ERKEN BOŞALMA
NLP Nedir?
NLP'nin 6 Sütunu-ilkesi
KOÇLUK NEDİR?
YAŞAM KOÇLUĞU
KADINDA CİNSEL İLİŞKİ KORKUSU ve VAJİNUSMUS (VAJİNAL AĞRI)
Etkin İletişim Kurmak
Evlilik ve Eşler Arası İlişki
Yaşam Koçluğu
HAYAT BİR YAP-BOZ’A BENZER…
KARAKTERİMİZE TAKTIĞIMIZ MASKELER
Yaşam koçluğu nedir?
YAZILARIM
EVHAM HASTALIĞI ve BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ
Özgürlükleri kısıtlayan devlet demokrat olamaz
Dini takıntısı olanlar
ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU
OBEZİTE NEDİR?
OBSESİF-KOMPULSİF (EVHAM) HASTALIĞI
PANİK BOZUKLUĞU
PSİKİYATRİ'DE İLAÇ KULLANIMI
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR, OTİZM.
TIRNAK YEME VE PARMAK EMME
Televizyon ve Çocuk
Ruhsal Hastalıklarda Tedavi
Ruh Sağlığı Nedir?
Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni
PSİKOLOJİ NEDİR?
Ailede iletişim ve Anne-Baba Tutumu
ÖFKE VE ÖFKE KONTROLÜ-
OKUL KORKUSU
OBSESİF-KOMPULSİF (EVHAM) HASTALIĞI
MADDE BAĞIMLILIĞI
Logoterapi (Anlamkazanım tedavisi)
Konuşma bozuklukları:
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
KARDEŞ KISKANÇLIĞI
Geciken Özür
Evlilik ve Eşler Arası İlişki
ERKEN BOŞALMA
Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
DERS ÇALIŞMA VE BAŞARI YÖNTEMLERİ
DEPRESYON
DEMANS/BUNAMA NEDİR?
ÇOCUKLUK DÖNEMİ RUHSAL SORUNLAR
Çocuk ve cinsellik
BİPOLAR DUYGUDURUM BOZUKLUĞU
Anne-Baba Figürü Davranış ve Tutum
HİPERAKTİF ÇOCUK
Çocuğumuzda olumlu tutum elde etme
GÖREBİLMEK
Hastalar İçin Bilgiler
Aile İçi Şiddet
Boşanma ve Aile
Eşler Arasında Sorunlar
ANKSİYETE-KAYGI NEDENLERİ
ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU NEDİR?
Kategoriler

Ruh Sağlığı Nedir?

Ruh Sağlığı Nedir?

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tanımına göre “sağlık, ruhsal, bedensel ve toplumsal olarak tam iyilik halidir.”

Ø     Psikiyatri kişinin zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavisi ve korunması ile uğraşır.

Ø     Psikiyatri, ruh-beden bütünlüğü anlayışı içinde, ruhsal bozukluklar, ruhsal etkenlerden etkilenen bedensel bozukluklar, bedensel bozuklukların yol açtığı ruhsal bozukluklar ve toplum içindeki insanın çevreye uyumu ile ilgilenir.

 

PSİKİYATRİ TARİHİ

Ø    Eski çağlarda hastalık doğa-üstü zararlı ruhlara bağlanıyordu. Doğa karşısında çoğu kez güçsüz, çaresiz kalan ilkel insan, büyücü hekimler, şamanlar, çeşitli törenler, danslar, garip hareketler, ruhları saklayan eşyanın yok edilmesi, vecd-trans (kendinden geçme) durumları ile zararlı ruhları kovarak hastalıkları iyileştirmeye çalışıyorlardı. 
Hipokrat (İ.Ö.V.Yüzyıl), hastalıkların doğa-üstü güçlere değil, doğal etkenlere bağlı olduğunu gösterdi. 

Ø     Orta Çağda Hıristiyanlığın etkisi altında batıda ise gerileme olmuş yeniden büyüsel gizemci düşünce egemenlik kazanmaya başlamıştı. Ruh hastaları şeytanın işbirlikçisi sayılıp korkunç işkenceler ve eziyetlerden geçirilmiştir. Büyük olasılıkla çoğu şizofrenik, manik, histerik olan yüz binlerce hasta ruhlarına şeytan girdi tanısı ile yargılanmış ve diri diri yakılmıştır.

 

Ø     Çağdaş Psikiyatrinin Gelişimi
Bu çağda ruh hekimliğinde en önemli adımı 18. Yüzyılın sonlarına doğru Fransız ruh hekimi Pinel atmıştır. 
Psikozları ve psikonevrozları ana ve alt gruplara ayıran Kraepelin hastalıkların  tanımlanması (deskriptif) ve sınıflandırılmasında öncü olmuştur. 
Ruhsal bozuklukların anlaşılmasında ve dinamik psikiyatrinin gelişmesinde Piere Janet, Carl G. Jung ve Sigmund Freud, klasik koşullanma ile Pavlov, histeri ve nöroloji alanında Charcot, çağdaş psikiyatrinin gelişimindeki önemli şahsiyetlerdir.

Ø     Türkiye'de ise çağdaş eğitim görmüş ilk ruh hekimi Raşit Tahsin'dir. Onu izleyen Mazhar Osman UZMAN Türk Psikiyatrisinin kurucusu olarak bilinir. Bir başka isim ise Prof. Dr. Rasim Adasal hocadır.1950'den sonra Bakırköy, Manisa, Elazığ, Samsun ve Adana'da S.S.Y.Bakanlığına bağlı 5 ruh hastanesi vardır. Ayrıca devlet hastaneleri bünyesinde psikiyatri servisleri açılmıştır.

 

 

 

Yanlışlardan Kurtulmak

Ø     Ruhsal hastalıklar hakkında toplumda kabul gören ve halka mal olmuş yanlış bilgiler vardır.

Ø    Bu yanlış bilgiler, çoğu zaman, hastalıkların teşhisinde, tedavisinde güçlüklere yol açmaktadır.

Ø    Ruhsal hastalıklardan korunmada, öncelikle doğru bilgi edinmek, yanlış bilgi ve inançlardan sıyrılmak şarttır.

Psikiyatri Bilimsel Bir Tıp Dalı Değildir

Ø     Psikiyatri bilimsel yöntemleri kullanır ve objektiftir.

Ø     Bir ruhsal hastalığı olan kişi, birbirinden bağımsız muayene edildiğinde tanı tutarlılığı %98-99 civarındadır. Bu objektif bir bilim dalı olduğunu göstermektedir.

Ø     Yanlış kanı, psikiyatrinin adındaki psişe (ruh) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Zihinsel (Mind) Sağlık daha doğru tanımlama olurdu.

Karasevda Ruhsal Bozukluğa Yol Açar

Ø     Bazı psikiyatrik rahatsızlıklar sinsi başlar; aşık olma yada aşırı mastürbasyon (özdoyum) davranışıyla başlayabilir. Aile hastalığı buna bağlayabilir. Gerçekte ise bu belirtiler ruhsal rahatsızlığın bir nedeni değil, sinsi başlayan bir psikiyatrik bozukluğun öncül belirtileridir.

 

Psikiyatri hastası saldırgan olur

Ø     Araştırmalar psikiyatrik hastalığı olan kişilerin suç işleme oranlarının toplumun sağlıklı kişilerinden farklı olmadığını göstermektedir.

Ø     Bir psikiyatrik hastanın suç işlemesi istisnadır. Genellikle basit suçlardır.

Ø     Bu düşünce, Ortaçağ’da Batı Dünyası’nda, psikiyatrik hastaların içine şeytan girdiği sanılmasından kaynaklanmaktadır.

Eşimin Bir Eli Yağda, Bir Eli Balda, Bu hastalık Nereden Çıktı

Ø     Ruhsal bozukluklar birçok nedenin ortaklaşa sonucu olarak ortaya çıkar. Olumsuz çevre koşulları hastalığın esas nedeni değil, hastalığın ortaya çıkmasında katkıda bulunucu etkenler olmaktadır.

Ø     Yaşama koşulları iyi olan bir kişinin ruhsal rahatsızlık geçirmeyeceği yanılgıdır.

Ruhsal Hastalıklar İyi Olmaz

Ø     Psikiyatrik hastaların tatmin edici tedavi oranları vardır.

Ø     Tıbbın diğer dallarındaki rahatsızlıklar da olduğu gibi; tedaviye yüksek cevap veren, hafif düzelme yada tekrarlama gösteren, iyileşmeyen hastalar vardır. (gastrit, sinüzit, verem, diyabet, yüksek tansiyon, kanser vb.)

Ø     Tedavinin doğru ve düzgün yapılmaması tedavi oranını düşürür.

Ø     İyileşme sonrası, tedavinin erken kesilmesi, uyulması gereken kurallara uyulmaması her hastalıkta tekrarlama oranını yükseltir.

Psikiyatri’de ‘şok tedavisi’ zararlıdır.

Ø     Halk arasında 'şok tedavisi' diye bilinen elektro konvülsif terapi (EKT), düşük doz elektrik akımı ile hastada bir tür sara nöbeti oluşturmaktan ibarettir. İyi bir tedavi seçeneğidir. Hayat kurtarıcıdır. Bu tedavinin yan etkileri, adının ve çağrışımının ürkütücülüğüne karşın oldukça azdır. Hastada olumsuz anılar bırakmaz, zararlı olmaz. Gerekli hatta zorunlu olduğu durumlarda yapılan bir tedavi metodudur.